Välkommen till Sveriges modernaste ögonklinik


LASEK/PRK

Säkerheten främst!


LASEK ger oftast ett bra resultat. Men du får räkna med att ha ont i ögonen några dagar. Synförbättringen kommer gradvis och tar några extra dagar. Tekniken introducerades 1988.

Lasek/PRK Ytbehandling kan ha många olika namn beroende på med vilken metod man avlägsnar epitelet, det yttersta cellagret på hornhinnan. Man har dock inte i stora jämförande studier kunnat påvisa någon skillnad dem emellan, vare sig vad gäller postoperativ synskärpa eller obehag efter behandlingen.

De vanligaste namnen på denna ytbehandling är LASEK, PRK, epi-LASIK, No Cut eller No Touch, och de är således bara varianter av samma behandling. Man bedövar ögat med ögondroppar och avlägsnar yttersta cellagret centralt på ögat. Därefter putsas synfelet bort med excimerlaser. Det yttersta cellagret förs antingen tillbaka, som ett plåster eller tas bort helt. För att underlätta läkning och minska besvär appliceras en bandagelins på ögat som får sitta några dagar.


Nackdelarna med denna behandling:

Övergående värk dagarna efter behandlingen, får kuperas med ögondroppar och värktabletter. Långsam synrehabilitering, efter ca 1 vecka kan man återgå till arbete, stabil syn efter ca 3 månader. För att minska risk för haze (tunn ärrbildning i läkningszonen) behövs solglasögon vid utevistelse 6 mån efter behandling.

Vi på Proforma kan erbjuda även den här behandlingen men det finns oftast smärtfria alternativ som ger snabbare resultat. Det som är mest lämpligt för dig diskuterar vi tillsammans i genom under konsultationen hos oss. Välkommen!

 

LASEK/PRK

Pris: 19.900kr
 • Inkluderar:

- Bägge ögon

- Resersättning

  (max. 2.000kr vid ord.pris)

- Narkos (Ej möjligt)

- 6 års fria återbesök

- Ev. korrektioner


 • Nybesök +250kr

 • Värk flera dagar efter

 • Arbete efter 1 vecka

 • Ger torra ögon, 6 mån

 • Äldre metod

 • Fabrikat laser: Carl Zeiss (Tyskland)

Trygghetsgaranti

 • Fria återbesök i 6 år *)

 • Fria korrektionsoperationer i 6 år *)

 • Fri jourtelefon till din personliga läkare

 • Vi betalar reskostnader (max 2000kr)

*) Gäller operationer utförda fr.o.m 1 april 2016. På operationer utförda före 1 April 2016 gäller 3 års garantitid.

Din ögonkirurg

Dr Markus Erngrund

 • Specialist i ögonkirurgi

 • Medicinskt ansvarig för ögonavd.

 • Tidigare S:t Eriks ögonsjukhus

 • Medlem i ögonfaktas expertpanel

 • Utfört tusentals ögonoperationer