''Våra läkare och sjuksköterskor är specialistutbildade inom sina respektive områden''


Personal


Samtlig personal är Legitimerad och specialistutbildad inom sina respektive områden, våra Läkare är specialister inom Plastikkirurgi, Ögonkirurgi och Anestesi och våra sjuksköterskor är specialistutbildade inom Operation, Anestesi, Ögonsjukvård och Intensivvård. Likaså har våra Optiker magisterexamen i diagnostik och specialkompetens inom mätteknik.

Michael Olenius
Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i svensk Plastikkirurgisk Förening

Örjan Gribbe
Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i svensk Plastikkirurgisk Förening

Said Saidian
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i svensk Plastikkirurgisk Förening

Magnus Kjelsberg
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i svensk Plastikkirurgisk Förening

Anna von Platen
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening

Daniel Saiepour
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening

Markus Erngrund
Leg. Läk.
Ögonkirurg, Specialist i Ögonsjukdomar

Kristine Kirrilova
Leg. Läk.
Narkosläkare. Specialist i anestesiologi och intensivvård

Gunilla Caneman
Leg. Läk.
Narkosläkare. Specialist i anestesiologi och intensivvård

Ylva Karlsson
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, intensivvård
Chefsjuksköterska

Maria Uller
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, anestesi

Lotta Lyktberg
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, anestesi

Marlene Hansen
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, anestesi

Gisela Jonsson
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, operation

Camilla Sandahl
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, operation

Camelia Mosulet
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, operation

Therese Ahlbom Björk
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, ögonsjukvård

Negin Svensson
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, operation
Nattsjuksköterska

Lina Spång
Leg. Sjuksköterska
Injektionssköterska/
Hudterapeut

Amanda Bargiel
Leg. Sjuksköterska
Injektionssköterska

Maria Carneström
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, operation
Nattsjuksköterska

Pauliina Viita
Leg. Optiker, med. magister i klinisk optometri

Maria Vilhelmsson
Leg. Optiker, med. magister i klinisk optometri

Sarah Ståhlberg
Leg. Optiker, med. magister i klinisk optometri

Margareta Leijon
Undersköterska

Mia Ågren
Undersköterska

Caroline Chiu
Hudterapeut

Pernilla Adell
Reception

Filippa Bystedt
Reception

Jouline Marschall
Reception

Hanna Danielsson
Reception

Ana Luisa Reveco
Hushåll

Edelmira Mercedes Silva
Hushåll

 

Proforma växer

Vi välkomnar Anna von Platen till Proforma Clinic. Anna är Specialist i Plastikkirurgi och kommer närmast från Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Proforma växer

Vi välkomnar Daniel Saiepour till Proforma Clinic. Daniel är Specialist i Plastikkirurgi och kommer närmast från Akademiska Sjukhuset i Uppsala där han ansvarade för ansiktstrauman.