Välkommen till Sveriges modernaste ögonklinik


Sjukdomar i ögat

Keratokonus

Keratokonus är en svaghet i hornhinnan som gör att den ändrar form och blir mer toppig samt oregelbunden. Det är en sjukdom som kan utvecklas relativt snabbt i tonåren men som avstannar av sig själv. Det är viktigt att man inte behandlar hornhinnan med laser om man har keratokonus. Därför har vi på Proforma de modernaste mätmetoderna för att utesluta denna diagnos. Keratokonus behandlas med glasögon, hårda kontaktlinser eller Cross-linking. Om man har en stabil keratokonus och kan få en god synskärpa med glasögon kan man även korrigera synfelet med ICL.

Glaukom (Grön starr)

Inuti ögat produceras en näringsvätska som försörjer hornhinna och lins. Denna vätska dräneras ur ögat genom små utflödeskanaler. Om inpumpningen av vätska är större än vad ögat kan dränera så ökar trycket inuti ögat. Då detta ögontryck blir så högt att synnerven tar skada har man glaukom. Glaukom kan bromsas med ögondroppar eller olika typer av operationer. Risken att utveckla Grön starr brukar vanligtvis minska något efter ett linsbyte, då ögontrycket i regel minskar efter denna typ av operation.

”Gula fläcken”

Gula fläcken är ett annat namn på synskärpecentrum i ögat, dvs det ställe i ögat där synskärpan är allra bäst. Om man drabbas av sjukdomar i gula fläcken så påverkas den centrala delen av synfältet och man får ofta krokseende. Det är viktigt att man söker ögonläkare vid debut av snabb synförsämring eller krokseende, eftersom det nu finns effektiva läkemedel som bromsar den svåra formen av sjukdom i gula fläcken.

Diabetes

Diabetes påverkar de små blodkärlen i ögat på två sätt. Dels blir de skörare och kan börja läcka vätska och proteiner vilket ger upphov till en lokal svullnad av näthinnan och synnedsättning. Dels minskar antalet blodkärl vilket kan leda till syrebrist och att nya blodkärl av dålig kvalitet bildas. Dessa nya blodkärl ger oftast problem med blödningar och ärrbildningar. Bägge dessa förändringar kan behandlas med laserbehandling av näthinnan. En multifokal lins i ögat försvårar en dylik laserbehandling, och risken för att RLE-operationen ger upphov till en svullnad i gula fläcken ökar om man redan har diabetesförändringar i ögat. Därför bör man alltid informera optikern/ögonläkaren om man har diabetes för att vi ska kunna göra en individuell bedömning om just dina ögon.

Torra ögon

Det finns många orsaker till torra ögon. Ögat bör alltid vara täckt av ett tunt lager vätska, tårar, för att må bra. Det är nerverna i ögats yta som till stor del sköter kontrollen av tårflödet. Vid all ögonkirurgi kapas ett antal av dessa nerver vilket leder till en tillfälligt nedsatt kontroll av tårflödet. Hur stor påverkan blir beror på hur stort snitt man använder. Den minsta påverkan på dessa nerver och därmed tårflödet, sker vid ICL- och RLE-behandlingar. Störst risk att förvärra torra ögon har LASIK följt av LASEK/PRK. Om man redan innan en laserbehandling har problem med torra ögon i perioder när man inte använder kontaktlinser, kan detta vara ett hinder för att genomgå en ögonlaser. Detta kontrolleras på förundersökningen.

 

Räkna ut din reseersättning

Ange ditt postnummer nedan och se vad du kan få i reseersättning: Klicka på din landsflagga nedan och se vad du kan få i reseersättning:

Reseersättning

Bor du långt ifrån Stockholm? Vi kan vid ett tillfälle utföra både

 

 • Förundersökning

 • Operation

Och vi betalar din resa till Stockholm – använd beräkningskalkylatorn ovan för att se vad just du får!

ONLINE-KONSULTATION

Vill du få optimal syn igen, men slippa glasögon och linser?

Vi erbjuder RLE och ICL synkorrigering.

Kontakta oss och boka gratis telefonkonsultation!

Förundersökning

Vi utför noggranna förundersökningar och undersöker följande:


 • Ögonsjukdomar (Anamnes)

 • Synundersökning

 • Undersökning av ögat i mikroskop

 • Utvärdering av torra ögon

 • Vågfrontsanalys

 • Hornhinnetopografi

 • Analys hornhinnans främre/bakre kurvatur

 • Ögats biometri

 • Kontrastmätning*

 • Diagnostiska ögondroppar*

 • Genomgång av resultat

 • Information om lämpliga behandlingsmetoder


*Utföres endast inför vissa behandlingar

Trygghetsgaranti

 • Fria återbesök i 6 år *)

 • Fria korrektionsoperationer i 6 år *)

 • Fri jourtelefon till din personliga läkare

*) Gäller operationer utförda fr.o.m 1 april 2016. På operationer utförda före 1 April 2016 gäller 3 års garantitid.

Din ögonkirurg

Dr Markus Erngrund

 • Specialist i ögonkirurgi

 • Medicinskt ansvarig för ögonavd.

 • Tidigare S:t Eriks ögonsjukhus

 • Medlem i expertpanel på ögonfakta.se

 • Utfört tusentals ögonoperationer