Sveriges ledande klinik inom plastik- och ögonkirurgi


Vanliga frågor


 • Biverkningar vid ögonlaser

  Eftersom ögonlaser i princip alltid ger upphov till ökad ögontorrhet har vi på Proforma valt att framför allt specialisera oss på linsbaserade operationer. Om man ändå vill göra laser behövs en kontroll att tårfilmen och ögats yta tillåter den ökade torrheten som lasern ger upphov till. Detta görs vid konsultationen.

  Rött öga: Vid laserbehandlingar uppstår ibland små bristningar i ögonvitans blodkärl.
  Torrt öga: Alla laserbehandlingar ökar risken för torra ögon och ger alltid torrare ögon åtminstone de första 6-9 månaderna efter behandlingen. Ögontorrhet behandlas med receptfria smörjande ögondroppar.
  Ljuskänslighet: Innan läkningen är klar kan man uppleva viss ljuskänslighet. Besvären mildras av solglasögon.
  Dålig syn: I enstaka fall korrigerar laserbehandlingen inte synfelet som planerat. Man kan då behöva göra en kompletterande laserbehandling mot synfelsresten. För fs-LASIK och LASEK rör det sig om ca 5-10%. Ombehandlingen sker efter 9-18 månader och är kostnadsfri.
  Nedsatt mörkerseende: Tidiga versioner av LASIK< och LASEK, där man enbart behandlade en liten del av hornhinnan, gav ofta upphov till nedsatt mörkerseende. Med dagens avancerade lasrar kan man öka storleken på den centrala behandlingszonen vilket minimerar risken för nattliga symptom. Ibland har man även tillfälligt nedsatt mörkerseende i samband med ögondroppar.

 • Biverkningar vid RLE

  Rött öga: Ibland uppstår små bristningar i ögonvitans blodkärl i samband med operation. Detta är helt ofarligt och läker av sig själv.
  Torrt öga: Ett lättare skav den första tiden är normalt, men eftersom vi använder det minsta möjliga kirurgiska snittet minimerar vi risken för torra ögon. Ögontorrhet kan behandlas med receptfria smörjande ögondroppar.
  Synfenomen: På grund av den multifokala linsens optik kan den ge upphov till så kallade halos, ringar runt ljuskällor, nattetid. Vissa upplever försämrat mörkerseende eller olika typer av ljusspridningsfenomen. Alla dessa besvär minskar med tiden och försvinner oftast när hjärnan anpassat sig till den nya linsen.
  Dålig syn: Mätningarna man utför innan operationen, för att välja rätt linsstyrka, har en viss mätosäkerhet vilket kan göra att det ibland kan finnas kvar en liten synfelsrest efter operationen. Oftast kan man korrigera detta restsynfel med en tunn inopererad tilläggslins, eller i undantagsfall laser. Korrektioner sker vanligtvis tidigast ca 6 månader efter första operationen.

 • Biverkningar vid ICL

  Rött öga: Se RLE
  Torrt öga: Se RLE
  Dålig syn: Mätningarna man utför innan operationen, för att välja rätt linsstyrka, har en viss mätosäkerhet vilket kan göra att det ibland kan finnas kvar en liten synfelsrest efter operationen. Man kan då behöva göra en kompletterande laserbehandling mot synfelsresten eller byta styrka eller storlek på ICL-linsen.
  Högt ögontryck: Ibland kan man dygnet efter operationen få värk och synnedsättning i det nyopererade ögat, ofta i samband med illamående. Då har man sannolikt fått ett högt ögontryck och bör höra av sig direkt, oavsett vilken tid på dygnet det är. Ett mycket högt ögontryck bör behandlas så fort som möjligt. Denna biverkan är sällsynt och risken för detta minimeras med Centraflowlinserna.
  Synfenomen: Pga Centraflowhålet ser man ofta en tunn halo runt spotlights första tiden. Denna halo minskar med tiden och brukar inte upplevas som störande.
 • Gör det ont?

  Ingen av behandlingarna gör ont, eftersom ögat är bedövat med ögondroppar. Efter behandlingen när bedövningen har släppt kan man vid de flesta behandlingar känna ett lätt skav som vid behov kan mildras med receptfria tårersättningsdroppar.

  Undantaget är LASEK, där man förväntas känna obehag de första dygnen, framför allt dag 1. Detta kuperas med värktabletter och smärtstillande ögondroppar.
 • Hur lång tid tar det?

  Laserbehandlingar: Själva laserbehandlingarna tar mellan 5-90 sekunder beroende på synfel. Man är vanligtvis i operationssalen ca 20 minuter för behandling av bägge ögon. Alla laserbehandlingar är smärtfria.

  RLE- och ICL-operationer tar ca 10-15 minuter per öga. Man är vanligtvis i operationssalen ca 45 minuter för behandling av bägge ögon. Både RLE och ICL är smärtfria operationer.
 • Hur länge blir man borta från jobbet?

  Efter en linsbytesoperation är det oftast möjligt att jobba redan dagen efter operationen om man inte har ett väldigt smutsigt, tungt eller synkrävande arbete. Många stannar dock hemma en extra dag för att vänja sig vid det nya sättet att se som linsbytet innebär.

  Vid en ICL-operation behövs en kontroll på kliniken dagen efter operationen, men därefter är det OK att gå till jobbet om det inte är väldigt smutsigt eller fysiskt ansträngande. Efter en Ytbehandlingslaser är man oftast hemma hela första veckan och brukar klara av att gå till jobbet veckan efter operationen.
 • Hur många operationer gör ni?

  Vi utför 34 operationer per vecka.
 • Infektioner

  Det är mycket ovanligt med infektioner efter både ögonlaserbehandlingar och linsbyten. Man minskar risken för infektioner genom att följa våra ordinationer och råd.

  Om du misstänker att du fått en infektion bör du ta omedelbar kontakt, för ju tidigare man kommer till behandling desto större chans att begränsa infektionens utbredning.

  Proforma har sedan starten av ögonverksamheten inte haft en enda patient som drabbats av infektion inuti ögat efter en ögonoperation.
 • Kan jag bli blind?

  Ögonlaserbehandlingar är mycket säkra behandlingar med få rapporterade allvarliga komplikationer på världsbasis. Det finns inte ett enda beskrivet fall att någon har blivit blind av ögonlaser. Det är vanligare att man efter en ögonlaserbehandling vinner extra rader på syntavlan än att man förlorar rader. Riskerna vid en ögonlaserbehandling gås igenom ordentligt vid förundersökningen.

  RLE är samma teknik som gråstarrsoperation, vilken är västvärldens vanligaste operation. Allvarliga komplikationer är mycket sällsynta, men om du skulle uppleva synförsämring i samband med värk och rött öga är det viktigt att snabbt kontakta ögonläkare för att utesluta att det rör sig om en infektion. För att undvika infektioner ger vi alltid ett potent bredspektrumantibiotika i slutet av operationen.

  Hos yngre eller kraftigt närsynta personer finns en lätt ökad risk för näthinneavlossning. Näthinneavlossning bör opereras akut, och om man söker i tid och gula fläcken inte har lossnat, behöver det inte påverka synen.

  ICL har en ännu lägre risk för infektioner än RLE. Vid ICL förekommer det dock att man får ett förhöjt ögontryck efter operationen. Ett högt ögontryck under en lång tid är farligt för ögat och synen, om det inte behandlas. Man kan dock lätt diagnosticera och behandla ögontryck. Därför är det viktigt att komma på alla återbesök och att höra av sig akut vid värk, synnedsättning och illamående. Risken för tryckstegring är liten och minskas ytterligare med Centraflowlinserna.
 • Kan man flyga efter en ögonoperation?

  Ja, man kan flyga direkt efter alla ögonoperationer.
 • Kan man få sova under operationen?

  Ja, vid linsbyte (RLE) kan vi erbjuda narkos så att du sover under hela operationen. Vid laserbehandling måste du vara vaken, men du får en lugnande tablett som gör att du känner dig helt avslappnad.
 • När får man bada efter en ögonoperation?

  Man får bada 1 vecka efter alla ögonoperationer, förutom vid LASEK/PRK (ytbehandling) där måste vänta i 2 veckor. Dyka bör man vänta med 1 månad.
 • När kan man köra bil efter behandlingen?

  Efter ett linsbyte ska man inte köra bil samma dag. De flesta uppnår dock körkortssyn redan dagen efter operationen, men man bör vänta med att köra bil åtminstone tills pupillstorleken blivit normal igen.

  Dagen efter en ICL-operation går det bra att köra bil, men om man bara har opererat ett öga kan det vara lämpligt att ha en kontaktlins på det icke opererade ögat vid bilkörning. Efter en Ytbehandlingslaser behövs det åtminstone en veckas synåterhämtning innan det är lämpligt att köra bil, ibland längre tid.
 • Vad har ni för garantier?

  Alla återbesök och kompletterande behandlingar är gratis i upp till 6 år efter operation. Om det finns ett behandlingsbart störande restsynfel efter operationen ingår korrektion av detta med antingen laser eller linskirurgi, utan extra kostnad.
 • Excimerlaser

  En excimerlaser kan omforma ytor genom att lägga små exakta laserimpulser som förångar en viss bestämd volym av hornhinnan. Vid FS-LASIK och LASEK används denna laser för att omforma hornhinnan och ta bort synfelet. En excimerlaser är gasbaserad och därmed känslig för luftfuktighet, dofter, etc. Därför bör man ej använda parfym eller parfymerade produkter på operationsdagen.
 • Femtosekundlaser

  Femtosekundlasern levererar mycket kortvariga energiimpulser på ett bestämt djup i hornhinnan. Det bildas då små luftbubblor som pressar isär cellagren. På så sätt kan man utan att använda kniv göra precisa kirurgiska snitt på ett bestämt djup i hornhinnan.
 • Vad är OCT?

  Optisk KoherensTomografi använder sig av ljusets vågegenskaper för att avbilda ögat. Med hjälp av OCT-undersökning kan man få fantastiskt fina kartor av antingen ögats främre delar, som hornhinna och regnbågshinna, eller bakre delar, som näthinna och glaskropp. Undersökningen är smärtfri och själva mätningen tar bara någon sekund. Med hjälp av OCT kan man hitta sjukdomar som gör att man inte är lämpad för synkorrigerande laserbehandling eller för multifokala linser. En av våra OCT-apparater är en högupplöst näthinne-OCT, som är ett instrument som också används av specialister på gula fläcken för diagnostik och uppföljning.
 • Vad är Topografi?

  En topografisk undersökning av ögat ger en detaljerad kartbild av oregelbundenheter på ögats yta. Denna används framför allt för att diagnosticera sjukdomar i ögat, men kan även användas för att styra lasern vid komplicerade ombehandlingar.
 • Vad är Vågfrontsanalys?

  Grova synfel, så kallade lägre ordningens aberrationer, kan mätas och kontrolleras hos en optiker med hjälp av provglas, och korrigeras med glasögon eller linser. Det finns dock en mängd andra sorters mindre synfel som man enbart kan mäta med Vågfrontsanalys. Dessa kallas högre ordningens aberrationer. När man mäter ögats vågfront skickar man in en ljusstråle i ögat som får träffa gula fläckens centrum. Ljuset studsar då och passerar tillbaka ut genom pupillen, där ljuset mäts i ca 1500 olika mätpunkter. Mätningen känns inte och tar bara drygt 1/100 sekund. Med hjälp av dessa mätningar kan man få en detaljerad bild av de högre ordningens aberrationer som finns i ögat. Detta kan användas som mått på ögats optiska kvalitet, men kan vid behov även användas för att optimera laserbehandlingen.
 • Varför är vi så prisvärda?

  Proforma Clinic är Sverige modernaste ögonklinik och topputrustad sedan 2012. Vi använder linser från Tyskland med högsta kvalitet och våra ögonkirurger tillhör Sverigeeliten.

  Vi gjorde nyligen en undersökning av 2 000 operationer och fick resultatet på genomsnitt 1.3 i synförmåga efter operation, dvs fantastiska 30% bättre syn än normalsyn i genomsnitt per öga. Vi har inte heller haft problem med felaktiga operationer. Därför kan vi också lova marknadens längsta garanti på operationen, hela 6 år. Vår klinik är också stor vilket ger oss fördelar med delade resurser och därför också låga kostnader.

  Sammantaget ger detta ett mycket fördelaktigt pris, så bra att siten ögonfakta.se visade att vi är mest prisvärda på ögonoperationer i Sverige.

  Vi frågar inte varför de andra klinikerna är dyrare. Vi bara jobbar effektivt och med högsta kvalitet och säkerhet. Det lägre priset är för oss, en bonus till våra kunder.

 

ONLINE-KONSULTATION

Vill du få optimal syn igen, men slippa glasögon och linser?

Vi erbjuder RLE och ICL synkorrigering.

Kontakta oss och boka gratis telefonkonsultation!

Förundersökning

Vi utför noggranna förundersökningar och undersöker följande:


 • Ögonsjukdomar (Anamnes)

 • Synundersökning

 • Undersökning av ögat i mikroskop

 • Utvärdering av torra ögon

 • Vågfrontsanalys

 • Hornhinnetopografi

 • Analys hornhinnans främre/bakre kurvatur

 • Ögats biometri

 • Kontrastmätning*

 • Diagnostiska ögondroppar*

 • Genomgång av resultat

 • Information om lämpliga behandlingsmetoder


*Utföres endast inför vissa behandlingar

Trygghetsgaranti

 • Fria återbesök i 6 år *)

 • Fria korrektionsoperationer i 6 år *)

 • Fri jourtelefon till din personliga läkare

*) Gäller operationer utförda fr.o.m 1 april 2016. På operationer utförda före 1 April 2016 gäller 3 års garantitid.

Din ögonkirurg

Dr. Markus Erngrund
specialist i ögonkirurgi samt medicinskt ansvarig för ögonavdelningen. Tidigare på S:t Eriks ögonsjukhus. Markus är medlem i expertpanelen på ögonfakta.se och har utfört tusentals ögonoperationer.