Sveriges ledande klinik inom plastik- och ögonkirurgi


Aktuellt

2018-04-12, Slopat bruttolöneavdrag vid ögonkirurgi?

I ca 10 år har man kunnat operera sitt synfel och haft möjligheten att finansiera det via ett så kallat bruttolöneavdrag (löneväxling) vilket inneburit en besparing på mellan 30-55%. Regeringen avser nu att under våren 2018 lägga fram ett förslag till riksdagen om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Man vill att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2018. Regeringen har nu skickat ut en promemoria med förslaget på remiss. Regeringsförslaget avser även privata sjukvårdsförsäkringar som bekostas av arbetsgivaren. Om du funderar på att operera ditt synfel via ett bruttolönavdrag bör du kanske fatta ett snabbt beslut om detta - efter 1 juli kan det vara ett minne blott om regeringens förslag går igenom.


2014-12-20, Moms på estetisk kirurg!

Efter ett EU beslut så har moms införts på bl.a. estetiska operationer och behandlingar i samtliga EU medlemsländer i Europa. Andra branscher som också drabbas är kosmetisk tandvård, bla bla några till. Detta gäller alla operationer, ingrepp och behandlingar som är av kosmetisk karaktär och inte kan ses medicinskt motiverade. Den 30 september 2014 kom direktiv från Svenska skatteverket att moms kommer att införas även i Sverige. Prishöjningar är därför att vänta med ca 15-25%.


2014-04-15, Ersättning till patienter med PIP-Implantat

Proforma Clinic anlitar fransk advokatbyrå för utredning om ersättning för PIP-patienter tack vare pilotmål i stämning av europeiska kontrollföretag.

De senaste dagarna har uppgifter figurerat i media att även svenska PIP-patienter har möjlighet att driva skadeståndsprocesser i Frankrike mot franska och tyska kontrollföretag. Kontrollföretagen har varit försumliga i sina kontroller av implantaten och har i ett första steg dömts att direkt betala ut ersättning till flera hundra kvinnor som fått PIP-implantat inopererade.

Proforma Clinic har redan inlett ett samarbete med en av Frankrikes största advokatbyråer som har långtgående erfarenhet av liknande processer. Proforma Clinic bekostar utredningen med den franska byrån i sin helhet och på så sätt ser man en möjlighet att inte enbart hjälpa patienter från Proforma Clinic, utan kvinnor från hela Sverige. ”Möjligheten till ett eventuellt skadestånd ska inte vara avhängt på huruvida patienten själv har råd att inleda en process” säger Mikael Ohlén, VD Proforma Clinic.


 

Vi använder Mentor implantat

Proforma Clinic använder Mentor implantat vid bröstförstoringar. Priset för en bröstförstoring med Mentor implantat är 34 900 kr.

Mentor

NYHET!

Nu erbjuder Proforma Clinic behandling av ytliga blodkärl.

Behandlingen tar cirka 30 minuter och i snitt försvinner 60 – 80% av kärlen.

Läs mer >>

Före- och efterbilder

Följ gärna oss på Instagram för att ta del av före- och efterbilder från våra operationer och behandlingar.

Instagram >>