Sveriges ledande klinik inom plastik- och ögonkirurgi


Aktuellt

2023-05-25, Information om PIP-processen

Den 25 maj kom domen från Frankrikes högsta domstol i PIP-processen. Domen innebär i korthet att högsta domstolen slår fast att TÜV hade brustit i sina skyldigheter avseende kontroll och tillsyn av tillverkningen av PIP-implantaten – och är därför ansvariga! Högsta domstolen har således tagit ställning i själva principfrågan om TÜV ansvar men tar inte ställning till skadeståndets storlek. Man återförvisar nu ärendet till hovrätten i Lyon som skall pröva skadeståndets storlek/ersättningsnivå.

Vi återkommer med mer information om den processen så fort vi vet mer.


2021-01-28, Information om PIP-processen

Domstolen i Versailles (den andra instansen) sammanträdde den 15 oktober 2020 gällande PIP. Domen meddelades den 14 januari och de franska advokaterna har nu läst och gått igenom domen. Tyvärr så blev domslutet negativt, domstolen dömde inte TUV till ansvar och därför utdömdes inget skadestånd till PIP-patienter.

Just nu görs en analys av möjligheterna att överklaga domen till nästa instans samt vad chanserna är för en eventuell vinst där. Vi återkommer med mer information när detta är klart.


2020-10-11, Information om PIP-processen

Prövning av PIP-processen kommer att äga rum den 15 oktober i nästa domstolsinstans i Versailles, Frankrike. Vi vet inte när domstolen kommer att publicera sin dom, men återkommer när detta blir känt.


2020-06-09, Information om PIP-processen

Pga den rådande pandemin kommer naturligtvis domstolsförhandlingarna om PIP-processen skjutas på framtiden. I dagsläget vet vi inte när ett nytt datum beslutas, men vi återkommer så fort detta blir känt.


2019-08-09, Information till samtliga patienter med texturerade implantat från Allergan

Ett återkallande och totalt säljstopp av implantat från Allergan har införts. Detta säljstopp gäller samtliga implantat från Allergan med en texturerad yta.

Allergans implantat med denna yta har populärt kallats för, och marknadsförts under, flera namn genom åren såsom: Allergan, McGhan, Inamed, Natrelle, Inspira, CUI, Soft touch, Geléhallon mm. Allergan har varit en av världens största tillverkare av implantat.

Det som har framkommit är att man som patient med vissa implantat kan löpa större risk att utveckla en mycket ovanlig form av cancer som kallas BIA-ALCL (Breast Implant Associated - Anaplastic Large Cell Lymphoma). Risken att drabbas av detta utan implantat är extremt liten, även med implantat från Allergan är risken mycket liten. Enligt av FDA sammanställda rapporter har Allergans implantat varit inblandade i drygt 90% av de konstaterade fallen av BIA-ALCL. (Allergans implantat har konstaterats i 12 av 13 fall enligt FDA (24 juli -19)).

Typiska symptom man ska vara uppmärksam på är: svullnad, rodnad, smärta och knölar i området kring implantaten. Även om man skulle erfara något av dessa symptom är det inte likställt med att man skulle vara drabbad. Det har visat sig att dessa symptom brukar visa sig 8-12 år efter implanteringen av implantaten.

Man vet idag mycket lite om vad orsaken är att risken ökar mest med implantat från Allergan. Men den stora skillnaden mellan Allergans implantat och andra tillverkares är den aggressiva ytan på implantaten som Allergan varit ensamma om att ha. Det finns flera kliniker i Sverige där dessa implantat varit mycket vanliga. Proforma Clinic har använt sig av andra fabrikat på implantat till ca 99%.

FDA rekommenderar inte i dagsläget att man bör byta ut sina implantat om man inte har fått symptom för BIA-ALCL. Men vi förstår att denna information kan skapa oro hos de patienter som har implantat från Allergan och som i proaktivt syfte vill byta ut dessa implantat.

Reducerat pris för byte för samtliga patienter oavsett klinik

Vi har fått information från många patienter att deras ursprungliga klinik erbjudit sig att byta ut deras implantat till för patienten mycket höga kostnader.

Proforma Clinic är en av Sverige största, mest etablerade och modernaste kliniker med extremt stor erfarenhet av implantatrelaterad bröstkirurgi. Därför vill vi erbjuda samtliga patienter som känner oro över denna information möjligheten att till ett reducerat pris minimera risken genom byte till släta implantat. Detta gäller samtliga patienter oavsett ursprungsklinik. Enligt försiktighetsprincipen rekommenderar vi byte till släta implantat, inte texturerade, microtexturerade eller nanotexturerade.

Priser för detta är enligt nedan:

  • Byte av Allerganimplantat mot släta Mentor för Proforma patient: 29 900 kr

  • Byte av Allerganimplantat mot släta Mentor för extern patient: 33 000 kr

  • Borttagande av kapsel för Proforma patient: 15 000 kr

  • Borttagande av kapsel för extern patient: 15 000 kr


2018-04-12, Slopat bruttolöneavdrag vid ögonkirurgi?

I ca 10 år har man kunnat operera sitt synfel och haft möjligheten att finansiera det via ett så kallat bruttolöneavdrag (löneväxling) vilket inneburit en besparing på mellan 30-55%. Regeringen avser nu att under våren 2018 lägga fram ett förslag till riksdagen om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Man vill att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2018. Regeringen har nu skickat ut en promemoria med förslaget på remiss. Regeringsförslaget avser även privata sjukvårdsförsäkringar som bekostas av arbetsgivaren. Om du funderar på att operera ditt synfel via ett bruttolönavdrag bör du kanske fatta ett snabbt beslut om detta - efter 1 juli kan det vara ett minne blott om regeringens förslag går igenom.


2014-12-20, Moms på estetisk kirurg!

Efter ett EU beslut så har moms införts på bl.a. estetiska operationer och behandlingar i samtliga EU medlemsländer i Europa. Andra branscher som också drabbas är kosmetisk tandvård, bla bla några till. Detta gäller alla operationer, ingrepp och behandlingar som är av kosmetisk karaktär och inte kan ses medicinskt motiverade. Den 30 september 2014 kom direktiv från Svenska skatteverket att moms kommer att införas även i Sverige. Prishöjningar är därför att vänta med ca 15-25%.


2014-04-15, Ersättning till patienter med PIP-Implantat

Proforma Clinic anlitar fransk advokatbyrå för utredning om ersättning för PIP-patienter tack vare pilotmål i stämning av europeiska kontrollföretag.

De senaste dagarna har uppgifter figurerat i media att även svenska PIP-patienter har möjlighet att driva skadeståndsprocesser i Frankrike mot franska och tyska kontrollföretag. Kontrollföretagen har varit försumliga i sina kontroller av implantaten och har i ett första steg dömts att direkt betala ut ersättning till flera hundra kvinnor som fått PIP-implantat inopererade.

Proforma Clinic har redan inlett ett samarbete med en av Frankrikes största advokatbyråer som har långtgående erfarenhet av liknande processer. Proforma Clinic bekostar utredningen med den franska byrån i sin helhet och på så sätt ser man en möjlighet att inte enbart hjälpa patienter från Proforma Clinic, utan kvinnor från hela Sverige. ”Möjligheten till ett eventuellt skadestånd ska inte vara avhängt på huruvida patienten själv har råd att inleda en process” säger Mikael Ohlén, VD Proforma Clinic.


 

Din läkare

Dr. Calle Gustafson, specialist i plastikkirurgi med över 15 års erfarenhet i estetisk plastikkirurgi med inriktning på bröstförstoring och bröstlyft. Har utfört drygt 5 000 bröstförstoringar.

Cicamed-butik

Vår samarbetspartner Cicamed har nyligen öppnat en onlinebutik. Som Proforma-kund har du 25% rabatt på alla varor i butiken. Använd rabattkoden PROFORMASUMMER25.

Din läkare

Dr. Christian Ramirez, specialist i plastikkirurgi och allmänkirurgi samt ackrediterad bröstkirurg.

Din läkare

Dr. Davor Jergovic, specialist i plastikkirurgi med 35 års erfarenhet av plastikkirurgi. Tidigare Aleris Plastikkirurgi och har även varit överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Din läkare

Dr. Hans Rydningen specialist i Hjärt- och kärlkirurgi. Tidigare LHL Feiring kliniken i Norge. Han har även varit ansvarig för kärl- och generell Thoraxkirurgi vid Centralsjukhuset i Sundsvall. Hans har hjärtkirurgisk utbildning från Norrlands universitetsjukhus och har 30 års erfarenhet av kärlbehandling.

Vi använder Mentor implantat

Proforma Clinic använder Mentor implantat vid bröstförstoringar. Priset för en bröstförstoring med Mentor implantat är 34 900 kr 32 000 kr.

Mentor

NYHET!

Nu erbjuder Proforma Clinic behandling av ytliga blodkärl.

Behandlingen tar cirka 30 minuter och i snitt försvinner 60 – 80% av kärlen.

Läs mer >>

Före- och efterbilder

Följ gärna oss på Instagram för att ta del av före- och efterbilder från våra operationer och behandlingar.

Instagram >>