Sveriges ledande klinik inom plastik- och ögonkirurgi


Allergan

2019-08-09, Information till samtliga patienter med texturerade implantat från Allergan

 

Ett återkallande och totalt säljstopp av implantat från Allergan har införts. Detta säljstopp gäller samtliga implantat från Allergan med en texturerad yta.

Allergans implantat med denna yta har populärt kallats för, och marknadsförts under, flera namn genom åren såsom: Allergan, McGhan, Inamed, Natrelle, Inspira, CUI, Soft touch, Geléhallon mm. Allergan har varit en av världens största tillverkare av implantat.

Det som har framkommit är att man som patient med vissa implantat kan löpa större risk att utveckla en mycket ovanlig form av cancer som kallas BIA-ALCL (Breast Implant Associated - Anaplastic Large Cell Lymphoma). Risken att drabbas av detta utan implantat är extremt liten, även med implantat från Allergan är risken mycket liten. Enligt av FDA sammanställda rapporter har Allergans implantat varit inblandade i drygt 90% av de konstaterade fallen av BIA-ALCL. (Allergans implantat har konstaterats i 12 av 13 fall enligt FDA (24 juli -19)).

Typiska symptom man ska vara uppmärksam på är: svullnad, rodnad, smärta och knölar i området kring implantaten. Även om man skulle erfara något av dessa symptom är det inte likställt med att man skulle vara drabbad. Det har visat sig att dessa symptom brukar visa sig 8-12 år efter implanteringen av implantaten.

Man vet idag mycket lite om vad orsaken är att risken ökar mest med implantat från Allergan. Men den stora skillnaden mellan Allergans implantat och andra tillverkares är den aggressiva ytan på implantaten som Allergan varit ensamma om att ha. Det finns flera kliniker i Sverige där dessa implantat varit mycket vanliga. Proforma Clinic har använt sig av andra fabrikat på implantat till ca 99%.

FDA rekommenderar inte i dagsläget att man bör byta ut sina implantat om man inte har fått symptom för BIA-ALCL. Men vi förstår att denna information kan skapa oro hos de patienter som har implantat från Allergan och som i proaktivt syfte vill byta ut dessa implantat.

Reducerat pris för byte för samtliga patienter oavsett klinik

Vi har fått information från många patienter att deras ursprungliga klinik erbjudit sig att byta ut deras implantat till för patienten mycket höga kostnader.

Proforma Clinic är en av Sverige största, mest etablerade och modernaste kliniker med extremt stor erfarenhet av implantatrelaterad bröstkirurgi. Därför vill vi erbjuda samtliga patienter som känner oro över denna information möjligheten att till ett reducerat pris minimera risken genom byte till släta implantat. Detta gäller samtliga patienter oavsett ursprungsklinik. Enligt försiktighetsprincipen rekommenderar vi byte till släta implantat, inte texturerade, microtexturerade eller nanotexturerade.

Priser för detta är enligt nedan:

  • Byte av Allerganimplantat mot släta Mentor för Proforma patient: 29 900 kr

  • Byte av Allerganimplantat mot släta Mentor för extern patient: 33 000 kr

  • Borttagande av kapsel för Proforma patient: 15 000 kr

  • Borttagande av kapsel för extern patient: 15 000 kr