Proforma Clinic


2021-01-28: INFORMATION OM PIP-PROCESSEN

Domstolen i Versailles (den andra instansen) sammanträdde den 15 oktober 2020 gällande PIP. Domen meddelades den 14 januari i år och de franska advokaterna har nu läst och gått igenom domen. Tyvärr så blev domslutet negativt, domstolen dömde inte TUV till ansvar och därför utdömdes inget skadestånd till PIP-patienterna.

Just nu görs en analys av möjligheterna att överklaga domen till nästa instans samt vad chanserna är för en eventuell vinst där. Vi återkommer med mer information när detta är klart.

2020-10-11: INFORMATION OM PIP-PROCESSEN

Prövning av PIP-processen kommer att äga rum den 15 oktober i nästa domstolsinstans i Versailles, Frankrike. Vi vet inte när domstolen kommer att publicera sin dom, men återkommer när detta blir känt.

2020-06-09: INFORMATION OM PIP-PROCESSEN

Pga den rådande pandemin kommer naturligtvis domstolsförhandlingarna om PIP-processen skjutas på framtiden. I dagsläget vet vi inte när ett nytt datum beslutas, men vi återkommer så fort detta blir känt

För frågor vänligen kontakta Proforma Clinic på pip@proformaclinic.se.