15 april 2014

Proforma Clinic


ERSÄTTNING TILL PATIENTER MED PIP-IMPLANTAT

Proforma Clinic anlitar fransk advokatbyrå för utredning om ersättning för PIP-patienter tack vare pilotmål i stämning av europeiska kontrollföretag.

De senaste dagarna har uppgifter figurerat i media att även svenska PIP-patienter har möjlighet att driva skadeståndsprocesser i Frankrike mot franska och tyska kontrollföretag. Kontrollföretagen har varit försumliga i sina kontroller av implantaten och har i ett första steg dömts att direkt betala ut ersättning till flera hundra kvinnor som fått PIP-implantat inopererade.

Proforma Clinic har redan inlett ett samarbete med en av Frankrikes största advokatbyråer som har långtgående erfarenhet av liknande processer. Proforma Clinic bekostar utredningen med den franska byrån i sin helhet och på så sätt ser man en möjlighet att inte enbart hjälpa patienter från Proforma Clinic, utan kvinnor från hela Sverige. ”Möjligheten till ett eventuellt skadestånd ska inte vara avhängt på huruvida patienten själv har råd att inleda en process” säger Mikael Ohlén, VD Proforma Clinic.

”Proforma Clinic är väl medvetna om den franska rättsprocessen och ser det som en framgång att alla PIP-patienter, som fört talan mot kontrollföretagen, nu kan få möjlighet till ersättning. Men för en svensk PIP-patient finns det en del juridiska aspekter som bör tas i beaktning innan man tar beslut om att starta en rättsprocess mot de europeiska kontrollföretagen. Exempelvis är det inte säkert att det är så pass bråttom som tidigare rapporterats, om man vill påbörja en rättsprocess”, säger Mikael Ohlén.

Proforma Clinic anser också att det är en självklarhet att patienter som råkat ut för felbehandling med PIP-implantat inte ska lida ytterligare. Risken finns att en mycket stor del av den ersättning som kan komma att tillfalla patienter försvinner i provisioner och ombudskostnader om man anlitar fel ombud. Proforma Clinic anser att patienten ska få behålla så mycket som möjligt själva av det tilldömda skadeståndet. Samtidigt som Proforma Clinic i fall patienterna inte beviljas skadestånd ansvarar för att patienterna slipper kostnader för detta, förutsatt att man följer Proforma Clinics rekommendationer. Målsättningen är att bidra till att så många svenska patienter som möjligt får kompensation för den oro, kostnader och eventuella risker de utsatts för, i samband med användning av PIP-implantat; av de som är ansvariga för det inträffade.

Proforma Clinic uppmanar alla svenska kvinnor som har eller har haft PIP-implantat och är intresserade av framtida ersättning att registrera sig på Proforma Clinics hemsida www.proformaclinic.se/pip.

Bakgrund

En fransk domstol beslutade den 14 november 2013 att ett tyskt och ett franskt certifieringsföretag, TÛV Rheinland France och TÛV Rheinland Products GmbH, ska betala 3 000 Euro i ersättning till flera hundra kvinnor som fått PIP-implantat inopererade. Den franska tillverkaren PIP anlitade företagen för att certifiera säkerheten av produktionen av de implantat som sedan visade sig innehålla ett otillåtet silikonmaterial. Företagen stämdes av både distributörer av implantaten och ett stort antal kvinnor. Domstolen har funnit att företagen varit försumliga i sin kontroll av PIP:s produktion och har i ett första steg dömt dem att omedelbart betala ett skadestånd på 3 000 Euro till var och en av de drabbade kvinnorna. Domstolen ska senare ta ställning till om distributörerna och kvinnorna har rätt till ytterligare skadestånd p.g.a. den skada de har lidit. De båda TÛV-företagens begäran om uppskov avslogs genom ett beslut av en fransk appellationsdomstol den 21 januari i år.

För frågor vänligen kontakta Proforma Clinic på pip@proformaclinic.se.


» Klicka här för att gå till formuläret för intresseanmälan för ersättning

» Klicka här för att gå till formuläret för byte av implantat