''Våra läkare och sjuksköterskor är specialistutbildade inom sina respektive områden''


Personal


Samtlig personal är Legitimerad och specialistutbildad inom sina respektive områden, våra Läkare är specialister inom Plastikkirurgi, Ögonkirurgi och Anestesi och våra sjuksköterskor är specialistutbildade inom Operation, Anestesi, Ögonsjukvård och Intensivvård. Likaså har våra Optiker magisterexamen i diagnostik och specialkompetens inom mätteknik.

Michael Olenius
Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i svensk Plastikkirurgisk Förening

Janne Ohlsén
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Specialist i allmänkirurgi
Medlem i Svenska Läkarförbundet
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i Svensk Kirurgisk Förening

Davor Jergovic
Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i International Society of Aesthetic Plastic Surgery
Medlem i ASPS American Society of Plastic Surgeons

Calle Gustafson
Leg. Läk., Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening

Christian Ramirez
Leg. Läk., Med. Dr.
Överläkare och specialist inom plastikkirurgi
Specialist i allmänkirurgi
Ackrediterad bröstkirurg
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP)
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF)
Medlem i Norsk Plastikkirurgisk Förening (NPKF)

Per-Erik Janson
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Specialist i allmänkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening

Hans Rydningen
Leg. Läk.
Specialist i hjärt- och kärlkirurgi

Markus Erngrund
Leg. Läk.
Ögonkirurg, Specialist i Ögonsjukdomar

Ghazaleh Golestani
Injektionsläkare (Tandläkare)