''Våra läkare och sjuksköterskor är specialistutbildade inom sina respektive områden''


Personal


Samtlig personal är Legitimerad och specialistutbildad inom sina respektive områden, våra Läkare är specialister inom Plastikkirurgi, Ögonkirurgi och Anestesi och våra sjuksköterskor är specialistutbildade inom Operation, Anestesi, Ögonsjukvård och Intensivvård. Likaså har våra Optiker magisterexamen i diagnostik och specialkompetens inom mätteknik.

Michael Olenius
Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i svensk Plastikkirurgisk Förening

Örjan Gribbe
Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening

Ingeborg Rydningen
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Norsk Plastikkirurgisk förening
Medlem i ASPS American Society of Plastic Surgeons

Davor Jergovic
Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i International Society of Aesthetic Plastic Surgery
Medlem i ASPS American Society of Plastic Surgeons

Hooman Motarjemi
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Specialist i allmänkirurgi
Medlem Dansk Förening Plastik- och rekonstruktionskirurgi
Medlem i Dansk Mikrokirurgisk Förening

Calle Gustafson
Leg. Läk., Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening

Per-Erik Janson
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Specialist i allmänkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening

Hans Rydningen
Leg. Läk.
Specialist i hjärt- och kärlkirurgi

Markus Erngrund
Leg. Läk.
Ögonkirurg, Specialist i Ögonsjukdomar

Victoria Öhrn
Certifierad injektionssjuksköterska