''Våra läkare och sjuksköterskor är specialistutbildade inom sina respektive områden''


Personal


Samtlig personal är Legitimerad och specialistutbildad inom sina respektive områden, våra Läkare är specialister inom Plastikkirurgi, Ögonkirurgi och Anestesi och våra sjuksköterskor är specialistutbildade inom Operation, Anestesi, Ögonsjukvård och Intensivvård. Likaså har våra Optiker magisterexamen i diagnostik och specialkompetens inom mätteknik.

Michael Olenius
Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i svensk Plastikkirurgisk Förening

Örjan Gribbe
Med. Dr.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Medlem i svensk Plastikkirurgisk Förening

Said Saidian
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i svensk Plastikkirurgisk Förening

Anna von Platen
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening

Daniel Saiepour
Leg. Läk.
Specialist i plastikkirurgi
Medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening

Markus Erngrund
Leg. Läk.
Ögonkirurg, Specialist i Ögonsjukdomar

Thomas Holm
Leg. Läk.
Specialist i Anestesi

Ylva Karlsson
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, intensivvård
Chefsjuksköterska

Maria Uller
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, anestesi

Lina Wik
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, anestesi

Jennie Berg
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, anestesi

Gisela Jonsson
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, operation

Camelia Mosulet
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, operation

Therese Ahlbom Björk
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, ögonsjukvård

Negin Svensson
Leg. Sjuksköterska
Specialistutbildning, operation
Nattsjuksköterska

Anna Maria Ågren Martin
Leg. Sjuksköterska
Nattsjuksköterska

Anna Santos
Leg. Sjuksköterska
Injektionssköterska

Pauliina Viita
Leg. Optiker, med. magister i klinisk optometri

Maria Vilhelmsson
Leg. Optiker, med. magister i klinisk optometri

Margareta Leijon
Undersköterska

Åsa Gillerud
Undersköterska

Pernilla Adell
Reception

Jouline Marschall
Reception

Julia Hansson Öhlund
Reception

Josephine Johansson
Reception

Maxine Söderlund
Reception

Edelmira Mercedes Silva
Hushåll

Elena Gonzalez Jimenez
Hushåll