Tack för allt!
Jag tycker det har varit en mkt bra upplevelse från början till slut.
/ Patient


Öron

Utstående alternativt stora öron/örsnibbar är medfödda tillstånd som kan upplevas hämmande i sociala sammanhang. Syftet med öronplastik är att förbättra öronens form, placering samt proportion, vilket vanligtvis resulterar i ett mer balanserat och harmoniskt utseende.

Öron

Konsultation

Vid en konsultation innan operationen går Du och Din kirurg noga igenom Dina önskemål och förutsättningar. Din kirurg utför en noggrann analys av Dina öron. Du kommer att informeras om ingreppet, risk för komplikationer, eftervård samt förväntat resultat, då det är viktigt att ha realistiska förväntningar. Ingreppets omfattning fastställs utifrån Dina önskemål och öronens utseende.

Operationen tar cirka 1- 2 timmar (beroende på vald teknik) och utförs i lokalbedövning eller lätt narkos. Ärren brukar vanligtvis inte synas efter några månader.

Efter operationen

Efter operationen får man ett stadigt huvudförband och får vila med huvudet i högläge. Vår erfarna personal ser till att Du får en smärtfri och behaglig vistelse för att tryggt kunna åka hem samma dag. Du får räkna med viss svullnad och missfärgning kring öronen under de första dagarna efter operationen. Du kommer att få både muntlig och skriftlig information, e-recept och eventuellt sjukintyg i samband med hemgång. Den första kontrollen sker vanligtvis efter ca 3- 7 dagar hos en av våra duktiga sjuksköterskor.

 

Öron

Pris: fr. 27.000:-


  • Inkluderar:

- Narkos
- Övernattning

- Samtliga måltider

- Free WiFi

- Alla återbesök


  • Nybesök +500kr