Trygghetspaket och garanti i 12 månader

Kostnadsfri korrektion i 12 månader efter alla plastikoperationer*


Trygghetspaket

Proforma som Sveriges mest erfarna privata klinik strävar alltid efter att få 100% nöjda patienter. Därför korrigerar vi kostnadsfritt oönskade resultat och komplikationer inom ett år efter den primära operationen*.

Följande oönskade resultat och problem ingår i vårt trygghetspaket:
  • Abnormal ärrbildning
  • Symmastia
  • Post-operativa blödningar
  • Post-operativa infektioner
  • Abnormal muskelpåverkan
  • Rotation av anatomiska implantat
  • Ruptur
  • Bottoming out
Eventuella korrektioner, vilket beslutas vid din 6-månaderskontroll, som plastikkirurgen bedömer är nödvändiga ingår i operationskostnaden.

Kostnadsfri korrigering gäller upp till ett år från din ursprungliga operation *).

Kostnadsfri korrigering gäller inte vid viktförändringar hos patienten och/eller vid/efter en graviditet eller där problemet uppstått på grund av patientens egen oaktsamhet eller misskötsel **) då förutsättningarna är helt annorlunda. Då görs en ny bedömning och prisuppgift ges vid ett nytt besök hos oss.

Vid en korrigering kan vi inte lova operationstid inom en månad. Tid ges inom ramen för att vi har lediga tider. Vi erbjuder tider så snabbt vi kan och kan även erbjuda tider med kort varsel ***).

Utöver denna trygghetsgaranti kan även en kapselgaranti i 5 år tecknas vid operationstillfället för din ursprungliga operation till en kostnad av 3 000 kr.

* Denna trygghetsgaranti gäller inte om vi utför korrigeringar där den primära/ursprungs -operationen har skett på annan klinik.
** Garantin gäller ej om patienten har åsidosatt de villkor och förhållsregler som givits av Läkaren innan operationen. Förhållningsreglerna beskrivs i operationsavtalet som patienten får innan operationen (Inför Operation).
*** Om patienten avbokar tiden för korrektionen kortare än 30 dagar innan den planerade operationen kan kostnad för ny tidsbokning att tillkomma. Dock tillkommer inga kostnader vid ”kort varsel”.